Szkolenie rozpoczynało badanie FRIS, pokazujące każdej z uczestniczek jej osobisty styl myślenia i
działania. W kolejnych modułach wyjaśnialiśmy, jak definiować swoje kompetencje i przekładać je na
osobistą opowieść, atrakcyjną dla pracodawcy. Wyjaśnialiśmy mechanizmy rządzące rynkiem pracy i
sposoby szukania odpowiedniego dla kandydatek zajęcia. Inspirowaliśmy wideo wywiadami z
realnymi kobietami, mieszkających w okolicy, które opowiadały, jak świadomie kształtują swoją
karierę zawodową. Szkolenie miało charakter praktyczny, a o jego przydatności świadczą wysokie
oceny uczestniczek.

Dla osób objętych szkoleniem główne korzyści to:

 • umiejętność zdefiniowania własnego potencjału i rzeczowego przyjrzenia się swoim mocnym
  stronom i możliwościom
 • nabycie konkretnych umiejętności, niezbędnych w poruszaniu się po rynku pracy i zrozumienie
  jego zmienności
 • panoramiczne spojrzenie na rynek pracy i typy pracodawców,
 • zdobycie wiedzy o sposobach czytania ogłoszeń i odpowiadania na nie,
 • budowanie mikro marki osobistej za pomocą mediów społecznościowych,
 • wiedza o warunkach zatrudnienia, potencjalnych benefitach oraz realistyczne spojrzenie na
  oczekiwania pracodawców,
 • wiedza o samozatrudnieniu ze specyficznym aspektem osobistej działalności na wsi lub w małej
  miejscowości
 • poznanie prostych, pomocnych narzędzi niezbędnych na początku prowadzenia własnego
  biznesu.

Zasadniczym benefitem użytkowniczek tego typu szkolenia jest przełamanie bierności zawodowej,
zbudowanie odpowiedniej dozy pewności siebie i zachęta do zmian. Uczestniczki są przygotowane do
podjęcia konkretnych, realnych działań związanych z wejściem na rynek pracy, poprawą lub zmianą
sytuacji zawodowej.