Praktyczny wymiar ekologii

Pierwsza akcja fundacji nazywa się „NOWE SZYCIE STARYCH FIRANEK”. W ramach zbiórki prowadzonej na Facebooku oraz zwróciwszy się do producentów firan, pozyskałyśmy stare, niepotrzebne firanki i resztki produkcyjne. Zaprzyjaźniona Fundacja Leny Grochowskiej na nasze zlecenie szyje z nich w swojej pracowni krawieckiej estetyczne woreczki do przechowywania żywności i pakowania jej podczas zakupów. Sprzedaż woreczków – m.in. poprzez serwisy crowdfundingowe, akcje w mediach społecznościowych, na imprezach otwartych i przez współpracujące organizacje – da nam możliwość samodzielnego gromadzenia środków na cele statutowe.

Zbieramy także stare zasłony, które przerabiamy na torby oraz duże, 3-litrowe butelki po winie, z których powstaną lampy.

Jeśli chcesz kupić woreczki lub oddać firanki, zasłony, butelki, napisz do nas: kontakt@fwmw.org