Spółdzielnia Socjalna “Czarny Bez”

Nasza Fundacja wraz z partnerską fundacją „Pomosty Karpat” stworzyła Spółdzielnię Socjalną „Czarny Bez”, oferującą pracę i reintegrację społeczną osobom wykluczonym (bezrobotni, repatrianci). Spółdzielnia zajmuje się produkcją przetworów i dań gotowych, wszystko w duchu zero waste (wykorzystujemy opakowania szklane z recyclingu) i skracania łańcucha dostaw (produkcja opiera się o składniki od lokalnych rolników i drobnych, rzemieślniczych wytwórców żywności ze Wschodniego Mazowsza). Kuchnia i cykl produkcji bazują na produktach sezonowych.