Szkolenie dla kobiet „Świadoma i skuteczna na rynku pracy”

Szkolenie „Świadoma i skuteczna na rynku pracy” to nowoczesny, kompleksowy i praktyczny program wsparcia zawodowego, sprofilowany pod potrzeby kobiet. Wypełnia lukę pomiędzy systemem edukacji i rynkiem pracy, odpowiada realiom rynku rekrutacyjnego, dostarcza realnej pomocy. Składa się z części diagnostycznej, wiedzowej i narzędziowej. Bazuje na zdefiniowanych potrzebach, poznanych dzięki badaniom wśród pracodawców, rekruterów, spotkaniom z osobami pracującymi w urzędzie pracy, lekturze raportów o rynku pracy, w ramach wywiadów z kobietami oraz wnioskach płynących z dotychczas przeprowadzonych szkoleń.

Składa się z czterech części:

  1. Diagnostycznej, pozwalającej zrozumieć, nazwać i opisać swój potencjał, mocne strony, obszary miękkich i twardych kompetencji, zestaw umiejętności oraz zebrać wiarygodny materiał do dalszej prezentacji kandydatki. Analizujemy bariery na drodze do zatrudnienia. Rozmawiamy, jak zarządzać energią osobistą w fazie poszukiwań.
  2. Warsztatowej, podczas której omawia się konkretne i praktyczne sposoby i narzędzia, umożliwiające szukanie pracy, rolę mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy, a także buduje osobisty plan poszukiwań. Tu także dokonuje się analizy konkretnych ogłoszeń o pracy i sposobu odpowiadania na nie. Rozmawiamy o zachowaniach asertywnych w kontakcie z potencjalnym pracodawcą.
  3. W bloku wiedzowym związanym z opisem rynku pracy mówi się o jego organizacji (np. jakie są blaski i cienie pracy w małej firmie, korporacji, urzędzie, przedsiębiorstwie społecznym czy sektorze pozarządowym, jak wygląda rynek pracy dla kobiet ze wsi i małych miejscowości, kiedy warto myśleć o migracji zawodowej, jak oszacować jej sens, w jakich zawodach i przy jakim zestawie umiejętności można szukać pracy zdalnej poza miejscem zamieszkania). Tłumaczymy, jaka jest perspektywa pracodawcy w zetknięciu z kandydatkami.
  4. W części związanej z samozatrudnieniem proponujemy odbiorczyniom bazowy pakiet informacji na ten temat. Pracujemy na zestawie prostych, pomocnych narzędzi jak kalkulatory do biznesplanów, liczenia rentowności produktu/usługi, wyznaczania ceny i użycia excela w codziennej pracy. Wykonujemy testy przedsiębiorczości, omawiamy predyspozycje społeczne i kompetencje, przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Projekt prowadzimy w ramach Programu Nowe FIO 2023, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności.